Århus MiljøCenter ibrugtager ny ombygning

19/07 2016


Kontorfællesskabet Ecopark udvikles i de bygninger der tidligere blev benyttet af skraldemændene i Aarhus. Siden skraldemændende endeligt forlod Århus MiljøCenter i 2015 har vi foretaget en større ombygning, så Ecopark nu er udvidet med 20 nye kontorer og nye konferencefaciliteter.

Kontorfællesskabet er for mindre grønne virksomheder. Ecopark kan som noget unikt tilbyde meget fleksible rammer for nystartede virksomheder. I Ecopark kan man starte et lille kontor og vokse til større kontorer, samtidig med der er mulighed for at leje produktionslokaler og lagerplads i de tilstødende bygninger. Det er altså muligt at starte virksomhed i rammer, der ellers først er tilgængelige for større virksomheder.

Du kan læse mere om mulighederne i Ecopark her.