Projekter støttet af Fonden Århus MiljøCenter

Fonden Århus MiljøCenter støtter forskellige projekter. Fælles for dem er, at indholdet skal relatere sig til affald, gøre gavn for husholdningsaffaldskunderne i Aarhus og meget gerne vægte miljø og kvalitet.

Det kan dreje sig om formidling af viden/best practise, undersøgelser af forskellige forhold relateret til affald, særlige udgivelser, event eller udvikling af produkter.

Ønsker du at søge støtte til et projekt, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8744 1111.