Undersøgelser støttet af Fonden Århus MiljøCenter

Affaldshåndtering i boligforeninger

Tidsramme 2009-2010

Bevilling Kr. 174.480

Modtager Kompetencecenter Affald

Beskrivelse Kortlægning og vurdering af affaldsløsninger i århusianske boligforeninger.


Storskraldsprojekt

Tidsramme 2005-2006

Bevilling Kr. 100.000

Modtager Kompetencecenter Affald

Beskrivelse Belysning og analyse af den nuværende storskraldsordning i Århus Kommune samt anvisning af nye generelle muligheder og specifikke løsningsforslag.