Produktudviklingsprojekter støttet af Fonden Århus MiljøCenter

Invisible

Tidsramme 2005

Bevilling Kr. 250.000

Modtager Århus MiljøCenter

Beskrivelse Udvikling af et underjordisk affaldsopbevaringssystem.


 

DTU projekt

Tidsramme 2002-2003

Bevilling Kr. 250.000

Modtager DTU

Beskrivelse Udvikling af miljøvurderingsmodel, herunder kvantificeret miljøvurdering af affaldshåndteringen i Århus Kommune.


 

Dewaster

Tidsramme 2002-2003

Bevilling Kr. 250.000

Modtager AffaldVarme Århus

Beskrivelse Tilskud til anskaffelse af Dewaster til forarbejdning af det frasorterede grønne affald i Århus-systemet.