Velkommen til Århus MiljøCenter

Århus MiljøCenter er en selvejende, erhvervsdrivende fond, ledet af forskellige brugergrupper.

Fondens formål er at varetage forbrugernes interesser inden for dagrenovationsområdet i bred forstand, og Århus MiljøCenter forpligter sig til særligt at vægte miljø og kvalitet i dette arbejde.

Derudover har Århus MiljøCenter også til formål at udføre en række tekniske, rådgivningsmæssige og administrative opgaver inden for affalds- og miljøområdet.