Historie

Århus MiljøCenter blev grundlagt den 1. april 1957 under navnet Århus Renholdningsselskab. Selskabet havde indtil starten af det nye årtusinde eneret på indsamling af dagrenovation i Aarhus. En ny aftale med Aarhus Kommune i 1999 indebar, at indsamlingen af affald overgik til andre renovatører, så Århus MiljøCenter skiftede karakter. Fra at være et driftsselskab, der indsamlede affald, er Århus MiljøCenter nu en forbrugerpolitisk organisation, der tilbyder en række koncepter, ydelser og produkter inden for affalds- og miljøområdet.