Nyt domicil i 1980

I midten af 1970'erne var der 160 medarbejdere i selskabet, og de fysiske rammer på Eskelund var ved at være for små. Det blev derfor besluttet at opføre de nuværende bygninger på Bautavej i Aarhus V. Disse bygninger blev taget i brug i 1980. Gennem 1980'erne og første halvdel af 1990'erne var selskabets aktiviteter præget af en stigende miljøbevidsthed. 

Selskabet blev i stigende omfang også pålagt at indsamle kildesorteret affald i form af aviser, flasker og kompostérbart affald. Selskabet varetog fra 1989 endvidere indsamling af affald fra erhvervsvirksomheder i fri konkurrence med andre renovationsvirksomheder.