Grundlæggesen i 1957

Århus MiljøCenter blev grundlagt den 1. april 1957 under navnet Århus Renholdningsselskab. Selskabet fik eneret på indsamling og behandling af dagrenovation i Aarhus Kommune, som på det tidspunkt bestod af området inden for Ringgaden samt Kongsvang. Frem til årtusindeskiftet var Århus MiljøCenters primære formål således at indsamle dagrenovation i Aarhus Kommune. Omkring 1960 beskæftigede selskabet 60 medarbejdere, og foruden indsamlingen af dagrenovation varetog selskabet driften af losseplads, komposteringsanlæg og sorteringsanlæg ved Eskelund. I løbet af 1960'erne blev de daværende kommuner Aaby, Viby, Holme-Tranbjerg og Brabrand-Aarslev tilsluttet selskabet.