Kommunesammenlægningen i 1970

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Aarhus Kommune sammenlagt med 20 andre kommuner, der tilsammen kom til at udgøre den kommune, vi kender i dag. I 1974 besluttede byrådet at afvikle alle eksisterende kontrakter med private vognmænd.

Herefter varetog Århus Renholdningsselskab affaldsindsamlingen i hele den nye kommune.