Skraldemandsmodellen

Skraldemændene i Århus Renholdningsselskab søsatte et nyt projekt i november 1993 - den såkaldte skraldemandsmodel. Der var høj arbejdsløshed i Danmark, og ideen gik helt enkelt ud på, at fire mand delte tre mands arbejde. Var man med i ordningen arbejdede man tre uger og holdt den fjerde uge fri. De mistede timer blev kompenseret med 80% af dagpengene. Ordningen blev i øvrigt indført på en række arbejdspladser.

Til og med 1995 fungerede skraldemandsmodellen hos de aarhusianske skraldemænd. Ca. 100 deltog i ordningen, hvilket betød, at 25 ledige kom i arbejde.

Mulighederne for modellen blev senere ændret i Folketinget, og samtidig faldt antallet af ledige. Endelig blev en langvarig skraldekonflikt i Aarhus nok en medvirkende årsag til, at skraldemandsmodellen ophørte med at eksistere.