Skraldekonflikten 1995/96

Skraldekonflikten i Aarhus i 1990'erne blev en lang, sej kamp, hvor alle parter i en eller anden forstand blev tabere. Det er umuligt at gengive alle aspekter og synspunkter, men her gives forsøgsvis et kort rids.

Konflikten brød ud den 27. december 1995 efter et påbud fra Arbejdstilsynet om, at skraldemændene kun måtte slæbe én spand ad gangen. Det fik skraldemændene til at nedlægge arbejdet. Efter en del arbejdsnedlæggelser i årene forud valgte ledelsen i Århus Renholdningsselskab at sætte hårdt mod hårdt, så allerede den 29. december 1995 blev arbejdsnedlæggelsen sendt i Arbejdsretten. Samtidig blev tillidsmanden Louie Andersen fyret på baggrund af tidligere udtalelser. Fyringen skabte yderligere konfrontation mellem parterne.

Aarhus Kommune valgte den 29. januar 1996 at opsige aftalen med Århus Renholdningsselskab, da man mente, forpligtelsen til at forestå affaldsindsamlingen ikke blev opfyldt. Aftalen var ellers gældende til 2014. Århus Renholdningsselskab valgte at udsende fyresedler den 31. januar 1996 til de strejkende skraldemænd. Samtidig begyndte de at ansætte nye skraldemænd for at komme i gang med affaldsindsamlingen igen.

Perioden frem til den 6. marts 1996, hvor der blev indgået en fredsaftale, var præget af blokader, konfrontationer og skrald i de aarhusianske gader. Aarhus Kommune valgte i februar at ansætte en meget stor del af de fyrede skraldemænd til at samle affald og valgte samtidig at tilbageholde betalingen til Århus Renholdningsselskab.

Ved fredsaftalen blev affaldsindsamlingen delt mellem de to parter, indtil voldgiftsretten havde afgjort sagen. Herefter gik partnere i gang med at samle det ophobede affald ind.

Den 9. april 1996 afgjorde voldgiftsretten, at Århus Renholdningsselskab fortsat havde eneretten på at indsamle dagrenovation i Aarhus. Herefter ebbede blokaderne langsomt ud, og nogle af de fyrede skraldemænd blev ansat igen.