Om Århus MiljøCenter

Århus MiljøCenter er en selvejende, erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen er valgt af de forskellige brugergrupper på dagrenovationsområdet: Boligforeninger, grundejerforeninger, parcelhusgrundejerforeninger og lejerforeninger.

Det er Århus MiljøCenters formål at varetage forbrugernes interesser inden for dagrenovationsområdet i bred forstand. Det betyder bl.a., at vi som høringspart i forhold til Aarhus Kommune søger at deltage i samt øve indflydelse på alle væsentlige beslutninger og udviklende tiltag på dagrenovationsområdet, herunder planlægning, budgetlægning og takstfastsættelse.

Selskabet forpligter sig til særligt at vægte miljø og kvalitet i dette arbejde.

Derudover har Århus MiljøCenter til formål at udføre en række tekniske, rådgivningsmæssige og administrative opgaver inden for affalds- og miljøområdet.
 
Endelig deltager Århus MiljøCenter i og/eller yder støtte til udviklingsprojekter og -tiltag til gavn for forbrugerne.

Læs mere i Århus MiljøCenters vedtægter.