Bestyrelse

Århus MiljøCenter ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

  • Tre medlemmer fra boligforeningerne i Aarhus Kommune
  • Tre medlemmer fra parcelhusgrundejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • Tre medlemmer fra grundejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • Tre medlemmer fra lejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • En medarbejderrepræsentant

Boligforeningerne, parcelhusgrundejerforeningerne, grundejerforeningerne og lejerforeningerne afgør selv, hvem de ønsker skal indtræde i bestyrelsen. Medarbejderne vælger ved simpelt flertal deres repræsentant. Repræsentanter og suppleanter vælges for en fire-årig periode, som har sammenfald med byrådets valgperiode.

Formandsvalg
Blandt forretningsudvalgets medlemmer vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, der skal repræsentere to forskellige af bestyrelsens fire brugergrupper. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges som formand eller næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen 2018-2022

Valgt af boligforeningerne:
Chris Cully (formand)
Niels Skov Nielsen
Bendt Nielsen 

Valgt af parcelgrundejerforeningerne:
Jan Mehlsen
Øjvind Serup
Mogens Brøndum (siden maj 2019)

Valgt af grundejerforeningerne:
Michael Graff Nielsen (næstformand)
Helle Pouli
Peter Lautrup 

Valgt af lejerforeningerne:
Preben Meineche
Casper Ellesøe Wedel
Niels Danstrup

Medarbejderrepræsentant:
Rasmus Stobbe