Bestyrelse

Århus MiljøCenter ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

  • To medlemmer fra boligforeningerne i Aarhus Kommune
  • To medlemmer fra parcelhusgrundejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • To medlemmer fra grundejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • To medlemmer fra lejerforeningerne i Aarhus Kommune
  • En medarbejderrepræsentant

Boligforeningerne, parcelhusgrundejerforeningerne, grundejerforeningerne og lejerforeningerne afgør selv, hvem de ønsker skal indtræde i bestyrelsen. Medarbejderne vælger ved simpelt flertal deres repræsentant. Repræsentanter og suppleanter vælges for en fire-årig periode, som har sammenfald med byrådets valgperiode.

Formandsvalg
Blandt forretningsudvalgets medlemmer vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, der skal repræsentere to forskellige af bestyrelsens fire brugergrupper. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges som formand eller næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen 2022-2026

Valgt af boligforeningerne:
Chris Cully (formand)
Henrik Autzen

Valgt af parcelgrundejerforeningerne:
Jan Mehlsen (næstformand)
Bent Hjort

Valgt af grundejerforeningerne:
Helle Pouli
Peter Lautrup 

Valgt af lejerforeningerne:
Niels Danstrup
Esben Obel

Medarbejderrepræsentant:
Rasmus Stobbe