Forretningsudvalg

På det første bestyrelsesmøde efter et valg vælges et forretningsudvalg på fem medlemmer. Hver af de fire bestyrelsesgrupper vælger et medlem til forretningsudvalget samt en suppleant. Medarbejdernes repræsentant er født medlem af forretningsudvalget.

Medlemmer
Chris Cully (formand)
Jan Mehlsen (næstformand)
Helle Pouli
Rasmus Stobbe (medarbejderrepræsentant)

Direktør
Jesper Bach