Folk i huset

Den markante bygning ved Ringvejen i Aarhus er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller. Bygningen blev opført i 1980 til Århus Renholdningsselskab og fungerede i mange år som center for al affaldsindsamling i Aarhus Kommune.

I dag huser bygningen dels Århus MiljøCenter, dels en lang række virksomheder under Ecopark, der er en grøn erhvervspark for små og mellemstore virksomheder - hovedsageligt inden for cleantech-området. Ecopark udlejer kontorer; produktionsfaciliteter, lager samt møde- og konferencefaciliteter.
Læs mere om Ecopark og de enkelte virksomheder her.