Århus MiljøCenters datterselskaber

Århus MiljøCenters erhvervsmæssige aktiviteter er siden 2007 samlet i fire forskellige aktieselskaber: MiljøCenter1 Holding A/S, MiljøCenter1 A/S, Århus Affald A/S og De Bynære Havnearealers Affaldsværk A/S - forkortet DBHA A/S.